12. jan. 2012

Viviana's Childhood Treasures - blog.

V i v i a n a ' s C h i l d h o o d  T r e a s u r e s. Moj blog, moja zakladnica tistih preprostih otroških trenutkov, ki prehajajo iz roda v rod, kot kak starinski predmet. To je blog o pravljicah, pripovedkah, basnih,... Ljudskih, a tudi umetnih. Starejših, a tudi novejših. Blog o (starih) igračkah, predmetih ter o oblikovanju. Home decor (tuji izraz je res tako fin) - moje navdušenje nad ljudskim, lesenim, pletenim, porisanim... Nekoč (v) danes.

xoxo, Viviana


 V i v i a n a ' s C h i l d h o o d  T r e a s u r e s. My blog, my treasury of those simple childhood moments, coming from one descent to another, like some traditional object. This is blog about fairytales, tales, fables,... Folk, but also authorial. Older, but also newer. Blog about (old) toys, objects, design. Home decor - my joy for folk, wooden, knitted, illustrated... Once upon a time (in) today.